Jumalasta ja kolminaisuusopista

Jumalasta ja kolminaisuusopista Rodney Bomford aloittaa artikkelinsa selittämällä Ignacio Matte Blancon ajatusta mielen viidestä kerroksesta. Ensimmäisellä kerroksella toimii käytännöllinen (aristoteelinen) logiikka, kun taas viidettä kerrosta hallitsee tiedostamattoman alaan kuuluva symmetrinen logiikka, joka äärimmillään samaistaa kaiken kaikkeen. Väliin jäävät kerrokset yhdistelevät kahta logiikkaa erilaisissa suhteissa. Jokaisen kerroksen synnyttämällä diskurssilla on tietyt ominaispiirteensä: ensimmäisellä tosiasiaväitteet, toisella vertaus, … Lue loppuun

Psychenetin periaatteet

Tätä sivustoa tuottaa ja ylläpitää mielenterveydestä kiinnostunut maallikko. Psychenetin artikkelit ovat erilaisiin julkaisuihin perustuvia katsauksia tai tiivistelmiä, ja niiden tarkoitus on esitellä mielen kehitykseen, rakenteeseen, toimintaan ja häiröihin liittyviä psykososiaalisia, psykoanalyyttisia, biologisia ja lääketieteellisiä näkökulmia. Sivuston lähestymistavassa painottuvat poikkitieteellisyys ja teoreettisuus. Sivustolla ja sen tuottajalla ei ole tekemistä Apeiron-kustantamon kanssa.

Psykoanalyysin kritiikki ja myytit

”Jos tutkiskelee, millaista psykoanalyysikritiikkiä Suomessa enimmäkseen esitetäään, on päivänselvää, ettei se voisi läpäistä vertaisarviointiprosessia.” – Ari Takalo, YTM, tieteenfilosofi ja tutkija MYYTTI: Psykoanalyysi on yhtenäinen, vanhanaikainen teoria. Ei ole olemassa yhtä ”psykoanalyyttista teoriaa”, vaan psykoanalyysi jakautui jo Freudin aikana eri koulukuntiin, joiden näkemykset eroavat tänä päivänä huomattavasti toisistaan. Koulukunnat jakavat kuitenkin muutamia perusoletuksia, kuten tiedostamattomien prosessien … Lue loppuun

Psychenet avattu

Psychenet on ihmismieleen ja erityisesti sen häiriöihin keskittynyt sivusto, joka pyrkii tarjoamaan erilaisia näkökulmia mielen toimintaan, rakenteeseen, terveyteen ja sairauteen, tasapainoon ja häiriöihin eri tieteenalojen tutkimustuloksia ja teoreettisia näkökulmia hyödyntäen. Kritiikkiä ja kehitysideoita arvostetaan.