Psychenetin periaatteet

Tätä sivustoa tuottaa ja ylläpitää mielenterveydestä kiinnostunut maallikko. Psychenetin artikkelit ovat erilaisiin julkaisuihin perustuvia katsauksia tai tiivistelmiä, ja niiden tarkoitus on esitellä mielen kehitykseen, rakenteeseen, toimintaan ja häiröihin liittyviä psykososiaalisia, psykoanalyyttisia, biologisia ja lääketieteellisiä näkökulmia. Sivuston lähestymistavassa painottuvat poikkitieteellisyys ja teoreettisuus. Sivustolla ja sen tuottajalla ei ole tekemistä Apeiron-kustantamon kanssa. Mainokset

Psychenet avattu

Psychenet on ihmismieleen ja erityisesti sen häiriöihin keskittynyt sivusto, joka pyrkii tarjoamaan erilaisia näkökulmia mielen toimintaan, rakenteeseen, terveyteen ja sairauteen, tasapainoon ja häiriöihin eri tieteenalojen tutkimustuloksia ja teoreettisia näkökulmia hyödyntäen. Kritiikkiä ja kehitysideoita arvostetaan.