Psychenetin periaatteet

Tätä sivustoa tuottaa ja ylläpitää mielenterveydestä kiinnostunut maallikko. Psychenetin artikkelit ovat erilaisiin julkaisuihin perustuvia katsauksia tai tiivistelmiä, ja niiden tarkoitus on esitellä mielen kehitykseen, rakenteeseen, toimintaan ja häiröihin liittyviä psykososiaalisia, psykoanalyyttisia, biologisia ja lääketieteellisiä näkökulmia. Sivuston lähestymistavassa painottuvat poikkitieteellisyys ja teoreettisuus. Sivustolla ja sen tuottajalla ei ole tekemistä Apeiron-kustantamon kanssa. Mainokset